MOSKEE ARRAHMAN

 

Wie zijn wij?

 

Moskee Arrahman werd in eerste instantie opgericht in de jaren 70 door Marokkaanse gastarbeiders als antwoord op de nood voor een plaats te hebben om islam geloof te beleiden. De eerste locatie hiervoor bevond zich toen in de Volpestraat.

Door de groei van het aantal leden verhuisdne wij naar de nieuwe locatie op de Nijvelsesteenweg waar we nu ongeveer 15 jaar aanwezig zijn. Terwijl vroeger de leden enkel van Marokkaanse origine waren, kleurt de moskee nu ook multicultureel met leden van Afrikaanse, Aziatische en Europese afkomst.

 

 

Wat doen wij?

 

De Moskeegemeenschap is actief betrokken bij de lokale samenleving. Regelmatig treden we naar buiten en nemen we deel aan activiteiten in de gemeente zoals November Wereldmaand, interreligieuze opendeurdagen en wandelingen, erfgoeddag, Openmonumentendag,…

 

De Moskeegemeenschap werkt nauw samen met het stadsbestuur. We maken via aangeduide en ook individuele vertegenwoordigers deel uit van adviesraden. We gaan in regelmatig overleg met het bestuur en zijn diensten rond o.a. veiligheid, radicalisering, huisvesting, welzijn of integratie.

 

De Moskee ontvangt regelmatig bezoek van verenigingen en scholen. Zij krijgen dan een rondleiding en antwoorden op hun vragen rond religieuze en sociale aspecten van de Moskeegemeenschap.

Jaarlijks organiseren we een opendeurdag waarop buurtbewoners, andere geïnteresseerden, partnerorganisaties en de burgemeester en zijn schepenen op bezoek komen.

 

De Moskee werkt samen met PIN vzw (Partners en Integratie), het PRIC (provinciaal Integratiecentum), AIF (Federatie), Centrum Voor Basiseducatie, Halle zonder Grenzen, Taekwondoo en andere sportclubs.

 

De Moskeegemeenschap werkt ook samen met Het Agentschap Integratie en Inburgering en met verschillende veiligheidsdiensten en verantwoordelijken rond zowel het preventieve als het controlerende luik rond het voorkomen van radicalisering.

 

De Moskee organiseert zelf ook introductielessen Nederlands en Huistaakbegeleiding voor nieuwkomers en ook bijkomende lessen Nederlands met vrijwilligers en met het Centrum Voor Basiseducatie.

 

Het Nederlands is al lange tijd de voertaal tijdens de formele en niet formele contacten behoudens hetgeen door de religie is voorgeschreven. Nieuwe inwoners worden in een eerste fase in een contacttaal vooruitgeholpen, ook richting de cursussen Nederlands, het Onthaalbureau, Pin en PRIC.

 

Onze vereniging richt Koranlessen en Arabische lessen in en organiseert activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen, waaronder multiculturele bijeenkomsten.

 

 

Wie is ons doelpubliek?

 

Iedereen, maar de werking is vooral gericht op moslims.

 

 

Wat is ons werkingsgebied?

 

Groot-Halle

 

Waar en wanneer?

 

Je vindt ons terug in onze moskee op de Nijvelsesteenweg 341 te 1500 Halle.

 

 

 

Moskee Arrhaman

 

Vzw Arrahman Moskee

Nijvelsesteenweg 341, 1500 Halle

 

Voor meer info :

Moustapha Akkouh (voorzitter)

moustapha.akkouh@telenet.be

0486 27 43 02

 

Lid van de integratieraad :

Moustapha Akkouh en Abdelmalik (Malik) Akkouh